Dyspozytor

(woj. opolskie)

Koordynator ds. Przygotowania Inwestycji

(woj. dolnośląskie), (woj. wielkopolskie)

Technik Serwisu

(woj. mazowieckie), (woj. lubelskie)

Koordynator ds. ofertowania / Project Manager

(woj. pomorskie)

Asystent Projektanta spec. telekomunikacyjnej

(woj. pomorskie), (woj. warmińsko-mazurskie), (woj. wielkopolskie), (woj. dolnośląskie), (woj. mazowieckie), (woj. lubelskie), (woj. kujawsko-pomorskie)

Specjalista ds. Pozyskiwania Zgód

(woj. wielkopolskie), (woj. warmińsko-mazurskie), (woj. kujawsko-pomorskie), (woj. pomorskie), (woj. mazowieckie), (woj. lubelskie), (woj. dolnośląskie)

Koordynator Inwestycji Światłowodowych

(woj. pomorskie), (woj. kujawsko-pomorskie), (woj. warmińsko-mazurskie), (woj. wielkopolskie), (woj. dolnośląskie), (woj. mazowieckie), (woj. lubelskie)

Asystent Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej

(woj. wielkopolskie), (woj. dolnośląskie)